Nasza ofertę poszerzyliśmy o ewidencje czasu pracy kierowcy. zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców). 
Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu TachoSpeed, z którego korzysta 18 europejskich służb kontrolnych, takich jak Policja, Inspekcje Transportu Drogowego czy Inspekcje Pracy. Obsługujemy wszystkie firmy zajmujące się transportem zarówno na potrzeby własne jak i usługowo.

Proponujemy Państwu:
- pobieranie, archiwizację i analizę danych z tachografu analogowego i cyfrowego.
- ewidencję czasu pracy kierowców
- wyliczanie godzin pracy, nadgodzin ( 50% i 100%), dyżurów ,godzin nocnych, w zależności od trybu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy)
- kontrolę wykroczeń kierowcy, analiza naruszeń wg ITD i PIP
- generowanie formularzy zaświadczeń o dniach wolnych
- planowanie pracy kierowcy oraz urlopów
- wyliczanie wynagrodzenia "do wypłaty"

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapewniając wysoką jakość naszych usług.