Błąd X35 pojawia się w pojazdach wyposażonych w tachograf Stoneridge SE5000-8 i czujnik ruchu Continental Kitas 4.0.

Poniższe trzy zdarzenia są typowymi przykładami, które mogłyby sporadycznie aktywować błąd x35, gdy pojazd nie jest w ruchu:

1. Połączenie tachograf / czujnik

Przerywane połączenie kablowe między tachografem i czujnikiem ruchu. Ten błąd nie jest powszechny i prawdopodobnie pojawiłby się również podczas prowadzenia pojazdu.

2. Inspekcja warsztatowa

Podczas kontroli systemu w warsztacie kabel czujnika jest odłączany do kontroli i testu, dlatego zasilanie czujnika jest przerywane. Spowoduje to, że KITAS 4.0 wejdzie w „stan kary” na określony czas. W rezultacie po ponownym połączeniu SE5000-8 ustawi kod błędu x35 jako aktywny, ponieważ KITAS 4.0 nie odpowiada na żądanie komunikacji zgodnie z oczekiwaniami. Gdy tylko KITAS 4.0 powróci ze „stanu kary”, co najmniej 2 minuty po ponownym połączeniu, komunikacja zostanie przywrócona. Nie ma to wpływu na funkcjonalność i integralność systemu.

3. Hibernacja urządzenia rejestrującego (tryb uśpienia)

W rzadkich przypadkach, gdy sprzęt rejestrujący znajduje się w stanie hibernacji, SE5000-8 i KITAS 4.0 mają problemy z komunikacją. Powoduje to stan kary czujnika i SE5000-8 ustawi kod błędu x35 na aktywny, gdy będzie próbował wznowić komunikację przy włączeniu zapłonu. Komunikacja zostaje przywrócona, a błąd dezaktywowany, ale pozostanie w pamięci SE5000-8, co jest widoczne na wydruku technicznym jako błąd x35 o czasie trwania 0h00min. Nie ma to wpływu na funkcjonalność i integralność systemu.

Możemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu!

W celu zapobiegnięcia wystąpieniu zdarzenia x35 w SE5000-8, wyłączymy hibernację systemu w tachografie. Można to zrobić, jedynie na tablecie warsztatowym Optimo2 który jako nieliczni w regionie posiadamy.

Z uwagi na zapisanie błędu i/lub błędów x35 w pamięci tachografu, zalecamy zrobienie, po wyłączeniu opcji hibernacji, ponownej kalibracji tachografu.